torsdag 29 november 2012

Henry Ford logiken: Guld är pengar!

"Det går att få den i alla färger, bara den är svart" 

Ovanstående är vad jag kallar för Ford-logiken. Henry Ford lär ha yttrat ovanstående citat. Du kunde nämligen endast få den massproducerade T-Forden i en enda färg - svart!


Denna typ av logik känns igen hos vissa förespråkare av, vad de själva kallar, fria pengar eller marknadspengar. Det vill säga, de som anser att marknaden bör bestämma vad som är pengar. Detta är något som jag på sätt och viss själv förespråkar. Med marknaden menar jag dock att de som producerar varor och tjänster själva kan skapa det bytesmedium som de behöver för att kunna byta bort dessa varor. Detta kan ske genom olika kreditsystem som kan drivas med största möjliga demokratiska insyn. Jag kommer framöver gå in mer i detalj på hur ett sådant system skulle kunna fungera.

De så kallade frimarknadsförespråkarna brukar dock vilja understryka att pengar är en vara, som vilken annan vara som helst, och att det enda som utmärker den är att den är den mest "säljbara" (marketable). Således kommer (den alltid perfekta) marknaden att välja den varan som är mest effektiv i att facilitera handeln. Ok, låt oss anta att detta stämmer. Frimarknadsförespråkarna hävdar även ofta att en massa saker är fel i dagens samhälle p.g.a. staten. Här är jag inte alls obenägen att till stor del hålla med. Staten kan förvisso göra goda saker, men hjälper lika ofta till med att förstöra (krig?) genom dåliga politiska beslut, dålig penningpolitik, oheliga allianser (med marknaden t.ex. banker) m.m. Om bara staten hade varit ur vägen hade marknaden alltid hittat de mest effektiva lösningarna på alla tänkbara problem. Hur marknaden hade löst vissa problem, som staten idag hanterar, kan vi inte förutse, hävdar de. Marknaden är ett oförutsägbart myller av människor som handlar med varandra, av egenintresse, och på så sätt skapar välfärd för alla. Detta system funkar bäst om det får jobba ifred, utan fixare.

Ok, låt oss anta att detta stämmer. Personligen tror jag att det finns en nypa sanning i dessa påståenden, men att det trots allt inte är riktigt så enkelt som det beskrivs ovan. Men, om nu marknaden är så effektiv - så oförutsägbar -hur kan då frimarknadsförespråkarna - redan innan den fria marknaden har prövats - i förväg veta, att de bästa pengarna som finns, faktiskt den enda sanna valutan, är ädelmetall - guld. Om marknaden nu är så fantastiskt effektiv och så gudomligt oförutsägbar, hur kan vissa då ha förutsett, med sådan fantastisk säkerhet och självkänsla, att guld är pengar? Riktig pengar!

Frimarknadsextremisterna hävdar alltid att alla system med ouppbackad valuta – papperspengar, som de brukar kalla det – alltid har kollapsat. Men faktum är att alla ädelmetallsystem – så kallad guldmyntfot – också har kollapsat. Sist skedde det 1971 med bretton woods. Svaret man får är oftast att det inte har funkat för att vi aldrig har haft någon “riktig fri marknad”. Det har alltid funnits någon stat som stör det perfekta prissystemet och skapar förvirring hos den perfekta rationella människan, även känd som “The Economizing Man”. Det blir lite som när kommunister propagerar för kommunism. När man dock påpekar eventuella misslyckande med kommunismen, tex. svält eller mindre dramatiska saker så som en stat som växt över alla propotioner och som således är ofinansierbar, brukar man få höra att “i Kina är det ingen riktig kommunism", eller ,"det var ingen riktig kommunism i Sovjet". Om däremot kommunismen hade prövats på riktigt hade den varit perfekt, får man anta. Ungefär samma retorik som frimarknadsfundamentalisterna. Två sidor av samma mynt. Samma skrot och korn.

Men när det gäller att propagera guld som pengar står "guldbaggarna" sannerligen i en kategori för sig själva i självmotsägelsens ädla konst.
Jag har förvisso ingenting emot guld utan tror tvärtom att det kan vara en mycket god investering om man vill skydda sig i finansiellt osäkra tider. Guld är dock en handelsvara som, även om den på senare år har gått upp mycket i förhållande till olika valutor, fortfarande har en låg industriell efterfrågan. En stor del av efterfrågan står Asien fortfarande för. Det är dock en efterfrågan som till stor del drivs av efterfrågan på smycken. I synnerhet i från länder som Indien. Guld är helt enkelt en handelsvara vars tillgång är begränsad och endast kan ökas genom gruvdrift, vilket tar tid. Den är således utmärkt som inflationsskydd.

Men är guld lämpligt att användas som pengar? Mitt korta svar är nej!

Jag ska förtydliga vad jag menar med pengar. När jag pratar om pengar menar jag pengar i betydelsen bytesmedium. Något som används för att underlätta bytet av varor och tjänster. Pengar har genom historiens gång genomgått ett antal olika faser för att tillslut hamna i dagens system som bygger på krediter. Pengar är idag till allra största del kontoförda krediter. Siffror på ett papper, eller - i de allra flesta fall - siffror på en dator. Dessa "nuffror" representerar det arbete som du har satt in i ekonomin. Man kan säga att de är: "Fordringar på din ekonomiska output". De anger hur mycket du har producerat i form av varor och tjänster och således hur mycket du har "rätt att få tillbaka". Som jag skrev om i mitt första inlägg så är det troligt att vi kommer fortsätta att ha detta system och att vi i allt större utsträckning kommer att röra oss från ett samhälle där vi handlar med fysiska symboler, mot ett samhälle där pengar endast är poster bokförda i bankens huvudbok. Något annat system har jag personligen svårt att se. Att vi i en större utsträckning skulle gå över till att betala med fysiska pengar, må det vara papper, guld eller silver, känns osannolikt såvida inte en större samhällelig kollaps skulle inträffa. I frånvaro av en sådan kollaps kommer vi sannolikt fortsätta att betala i form av krediter - löften.

Vad har då guld med något av detta att göra? Jo, säger guldförespråkarna, pengar måste backas upp av något riktigt. "Papper kan aldrig fungera som pengar". Pengar måste backas upp av en reel vara, hävdar de. Och den varan bör vara guld. Faktum är att det var precis så här det såg ut en gång i tiden. Marknaden valde den mest säljbara varan som pengar, detta blev i många kulturer guld och silver, och sedan hjälpte bankirerna människor som innehade guld att förvara det på ett säkert sätt, nämligen på banken. Problemet var att bankirerna kom på att de, i sin låneverksamhet, kunde ge ut mer guldkvitton än vad som egentligen fanns i valvet. Således skedde en valutaexpansion med i sin tur efterföljande prisbubblor. Idag är vårt penningsystem helt bortkopplat från guld. Idag expanderar man krediter genom att direkt öka kontobalansen i bankboken. Det finns egentligen ingen annan underliggande tillgång än kontanter och dessa motsvarar idag mindre än 3% av den totala penningmängden. Guldet kopplades helt bort från vårt penningsystem 1971 då Brettonwoods-systemet kollapsade i samband med att Richard Nixon tog bort den sista (mycket svaga) kopplingen till guld. Sedan dess är alla valutor så kallade FIAT-valutor. FIAT är latin och betyder ungefär “låt det ske”. Det är staterna som ger ut pengarna genom statligt dekret. De förklarar helt enkelt att landets valuta är den enda valuta som är acceptabel vid betalning av skatter, och på sätt skapas efterfrågan på statens pengamedium.

Men hur skulle guld praktiskt kunna användas som pengar? Tänk dig att du köper ett objekt på någon auktions-sajt som Ebay eller Tradera. Du skall nu betala för varan med en metall - guld. Hur är detta praktiskt genomförbart? Ska du skicka guldet med rekommenderad post? Hur ska mottagaren verifiera guldets äkthet? Detta känns extremt opraktiskt och fullständigt osannolikt. Lösningen skulle naturligtvis vara att guldet förvaras hos en tredje part med full fysisk allokering. På svenska: Fysiskt guld som förvaras i ett valv hos ett företag och där du innehar ett ägarkvitto. Du är den enda rättmätiga ägaren och guldet får inte lånas ut till någon annan. Sådana lösningar finns redan idag. Goldmoney är en sådan. De har även ett system för handel med guld (Goldgrams) där guld kan överföras från ett konto till ett annat. Inget guld flyttas fysiskt utan allt finns kvar i valvet. Det enda som ändras är den rättmätiga ägaren. På detta sätt skulle handel på internet kunna ske redan idag. Detta förutsätter dock att båda har ett konto på Goldmoney.com.

Men i vad ligger rimligheten i detta? Varför gräva upp guld ur jorden, genom gruvdrift, gjuta det till tackor, och sedan låsa in det i ett valv? Kan vi lita på de som förvarar guldet åt oss? Har de verkligen lika mycket fysiskt guld som de påstår? Kan vi vara säkra på att de inte skulle frestas att ge ut mer kvitton på fysiskt guld än de har täckning för?

Ett skäl som brukar anges till fördel för införande av en guldstandard brukar vara att den fysiska mängden guld kommer att begränsa utgivningen av krediter, eftersom att man inte kan trycka mer guld. Papperspengar, eller digitala pengar, kan man trycka ad infinitum och därmed förstörs alltid en statlig pappersvaluta. Det är förvisso sant att de flesta statliga pappersvalutor (utan uppbackning) brukar ha en genomsnittlig livslängd på ca. 40 år. Men är detta verkligen ett rimligt skäl till att införa en guldstandard?

Jag menar på att det inte alls är det. Om man anser att pengar bör backas upp av riktiga varor och tjänster så finns det betydligt bättre system. Det råkar bara vara så att de inte har provats i verkligheten i någon större skala. Ett penningsystem baserat på guld har provats. Det fungerade ett tag och sedan kollapsade det. Bankirer expanderade penningmängden redan på 1600-talet och skapade på så sätt en tillgångsbubbla i något så banalt som tulpaner. Detta beskrivs ingående i Douglas E. Frenchs bok, “Early speculative bubbles & increases in the money supply”. Finns som ebok här, om någon vill läsa. Penningexpansionen skedde trots att en guldstandard var på plats.

Under 1500-talet fick Spanien känna på inflationens effekter. På den tiden använde man guld och silver som pengar. Guld och silver var lika med rikedom. Spanjorerna kom under sina erövringar och plundringar över stora mängder guld och silver som de sedermera tog med hem till Spanien. Eftersom guld och silver användes som pengar blev resultatet en inflation i penningmängden, med efterföljande prisökningar. Mängden varor och tjänster ökade inte utan förblev densamma. Priserna tvingades således justeras till den nya penningmängden så att jämvikt återigen uppstod. Allt detta guldstandarden till trots.

Men frågar du guldförespråkarna (guldbaggarna) så är guld ändå alltid pengar. Riktiga pengar!

“På en fri marknad kan människor själva välja vad de vill använda som pengar. De kan välja vad som helst, bara de väljer guld - riktiga pengar!”
- Anonym guldbagge (eller Henry Ford)

Jag ämnar i framtiden att redogöra för ett penningsystem som jag tror är betydligt bättre och mer demokratiskt än en guldstandard. Detta system tror jag kan fungera mycket bra på en lokal nivå och, genom olika clearing-system, kanske i förlängningen även på en nationell nivå. Det är också ett system som människor faktiskt kan "välja själva om de vill medverka i".

Ni som nu tror att jag tillhör kategorin som endast vill att staten ska få skapa alla pengar i samhället kan jag meddela att jag även kommer rikta lite kritik mot en annan grupp framöver. Nämligen de som förespråkar ett penningsystem där staten till fullo kontrollerar utgivningen (och spenderandet) av pengar i ekonomin (så kallade “Greenbackers”) och ge lite anledningar till varför det systemet kanske inte heller är så bra.

Ha det så bra tills dess! Och tänk på att allt kan inte köpas för pengar. Inte ens för guldpengar!

(Det sistnämnda kan förövrigt testas genom att gå in i valfri butik och erbjuda ett guldmynt. I de flesta butiker kommer du inte att kunna handla något, ens med guld.)


7 kommentarer:

 1. Nu är det förvisso inte sant att man bara kunde få T-forden i svart och Henry Ford sa därför heller aldrig så. Det är en så kallad urban myth.

  SvaraRadera
 2. Välskriven artikel men med en stor brist.
  Författaren blandar ihop begreppen pengar och valuta. Pengar (money) ska fungera som förmögenhetsbevarare medan valuta (currency) ska fungera som transaktionsmedium.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack!

   Tja, det är ju en ståndpunkt som många har. Om man dock kollar på den klassiska definitionen av pengar finns ju även "medium of exchange", dvs. bytesmedium, med. Jag antar att det är en fråga om semantik - vad man "anser" att pengar betyder. Som jag klargjorde i texten ovan talar jag ofta om pengar som ett bytesmedium och det är nog så de flesta "vanliga" människor tänker på pengar. De flesta idag får nog upp en bild på en sedel. Få tänker nog på guld eller silver.

   Om vi kollar på wikipedia så säger de i första meningen om money: "Money is any object or record that is generally accepted as payment for goods and services and repayment of debts in a given socio-economic context or country."
   http://en.wikipedia.org/wiki/Money

   Om kollar på currency så är det: A currency (from Middle English curraunt, meaning in circulation) in the most specific use of the word refers to money in any form when in actual use or circulation, as a medium of exchange, especially circulating paper money.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Currency

   Jag förstår va du menar. Dock finns, som jag ser det, inte den brist i artikeln som du påpekar, då jag i texten tydligt anger följande:

   "När jag pratar om pengar menar jag pengar i betydelsen bytesmedium. Något som används för att underlätta bytet av varor och tjänster."

   Som jag ser det passar detta in på Wikipedias beskrivning av både "money" och "currency".

   Guld som värdebevarande tillgång har jag inget emot.

   Radera
  2. Tack för ditt svar. Måste erkänna det är en njutning läsa hur väl du formulerar dig.

   Men tillbaka till själva sakfrågan.
   Som du säkert känner till består "pengar" idag till 97% av annans skuld, dvs saknar uppbackning av annat än förtroende för att den skyldige en dag skall göra rätt för sig. Matematiskt är detta en omöjlighet då "pengarna" inte någonsin kan räcka till att släcka skulderna eftersom skulderna pga räntan växar snabbare än mängden "pengar". Enda sättet hålla spelet igång är öka mängden pengar/skulder exponentiellt tills systemet slutligen kraschar. Det är precis det som hänt samtliga fiatvalutor genom hela historien. För att släcka skulderna krävs det därför en "säkerhet" som består tidens tand och ligger utanför själva fiatpenningsystemet, aka en ultimat förmögenhetsbärare som inte kan manipuleras. Den rollen har historiskt alltid guldet haft.

   Radera
 3. Om svenska staten skulle fatta ett beslut som gick upp på att alla fordringar med nominellt värde i svenska kronor blir helt värdelösa 1 januari 2062 skulle vi den 1 januari ha en fri marknad för pengar. För att folk fritt skall kunna välja lämpligt betalningsmedium krävs dessutom att det inte finns någon reavinstskatt.

  I Zimbabwe rasade penningsystemet fullständigt samman och resultatet blev att man började använda sig av US-dollar och att nu cirka 4 år efter valutasystemets sammanbrott Zimbabwe håller på att bli kontantlöst.

  Att använda US-dollar i Zimbabwe är nämligen inte riktigt som att använda US-dollar i Zimbabwe. I Zimbabwe finns ingen Fed som förser folk med växelmynt och och byter ut sjaskiga sedlar mot nya fräscha. I Zimbabwe får man hålla till godo med sedlar eftersom det är för dyrt att frakta dit tunga växelmynt. Dessutom är många sedlar i fruktansvärt dåligt skick.

  Bättre då att betala med mobiltelefonen. Ni kan själva läsa om Econet Ecocash.

  Jag skulle tippa på att Zimbabwe är helt kontantlöst 2018 förmodligen tidigare.

  När/om dollarn blir till en ren räkneenhet är jag 99% säker på att man kommer att gå över till guldstandard. Guldet är överlägset US-dollarn som räkneenhet.

  SvaraRadera
 4. Mycket bra och välskriven artikel, bra blogg överlag faktiskt, den hamnar i rss läsaren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man tackar! Ja, det ligger fler i "röret" så håll ögonen öppna. Gillar förövrigt Ädelmetallforum!

   Radera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...