måndag 16 september 2013

Minerallagen, markvärden och industrisamhällets utdaterade skattesystem

Sverige är ju som bekant sedan många år en av nyliberalismens högborgar med extremt frikostig politik när det gäller vinster inom skattefinansierade allmänna inrättningar, som till exempel skola, sjukvård och omsorg. Många av de liberaliseringar vi ser idag är ett resultat av en mångårig socialdemokratisk politik. Sedan har alliansen gjort ett bra jobb med att ta över stafettpinnen - Annie Lööf har i princip sprungit gatlopp genom landet. Inspirerad av idoler som Ayn Rand har hon stolt löpt på med staffetpinnen i högsta hugg. 

Marknaden löser allt!

Kanske det, men har vi verkligen någon riktig marknad?

Oavsett hur det är med det så fortsätter den frikostiga "kom-hit-och-ta-vad-ni-vill"-politiken.
Senaste exemplet är den fina gruvan i Kaunisvaara där det Kanadensiska gruvbolaget Northland resources vill sätta tänderna i ca. 250 miljoner ton malm innehållandes betydande halter av järn och zink. Beskattningen på värdet av mineralerna som extraheras är i det närmaste löjeväckande låg. 2 promille ska svenska staten få. Resten tar gruvbolaget.

Nu påpekar säkert den petige att svenska staten visst får ta del av värdet på mineralerna, i alla fall indirekt, då bolaget måste betala bolagsskatt och arbetarna kommer att betala inkomstskatt, av vilken en stor del tillfaller kommunen. Men om man börjar syna det argumentet i sömmarna ser man dock snabbt att det inte håller. Det finns inga garantier att denna skatt kommer att tillfalla staten eller ens kommunen och närområdet. Detta eftersom det inte finns några garantier för att alla gruvarbetare kommer att vara skrivna i staden. De kan lika gärna jobba genom så kallad "fly in, fly out". Då betalas ingen kommunalskatt och ingenting tillfaller närområdet.

Idag kan även många gruvmaskiner fjärrstyras från annan ort. Det sker idag bland annat lastning med fjärrstyrda maskiner på 775 meters djup meters djup i LKAB:s gruva i Kiruna. Operatörerna sitter på betryggande avstånd, 7 våningar över markhöjd i LKAB:s kontorsskrapa på samma ort. Teoretiskt sätt skulle alltså operatörer kunna sitta i till exempel Indien och styra maskinerna. Detta till en bråkdel av den lön en operatör har i Kiruna. Dessutom skulle ingen skatt betalas i Sverige. Nu kanske det av olika anledningar inte är sannolikt att så kommer ske. I alla fall inte idag. Om du ska fjärrstyra något med Joystick vill du ha en kort responstid. Det duger alltså inte med flera hundra millisekunders ping tid, vilket det kan vara mellan servrar i Indien och Sverige. Men som sagt, kanske i en djärv ny framtid. 


Det bolag som är lite uppfinningsrikt kan även undvika bolagsskatterna genom moderbolag i Luxemburg, precis om Cornucopia så klokt påpekar.

Dessutom bjuder frikostiga och nyliberala Sverige på prospekteringen. Vi ger i praktiken bort våra naturresurser på ett fat och sedan, efter 10 till 20 år, lämnas byggden med en förstörd natur som staten får gå in och återställa. Om 20 år har väl skatteintäkterna kollapsat så hårt att man kommer, på ren svenska, skita i att återställa gruvan utan den lämnas vind för våg, varpå det sedan 70-talet redan kraftigt avbefolkade Kaunisvaara nu töms helt. Kanske nån eremit som bor kvar och målar tavlor eller vallar getter och bloggar lite? Kanske Cornucopia flyttar dit? 

Det finns tusen och en anledningar till varför kommunala inkomstskatter eller bolagskatter inte kommer att vara tillräckligt för att täcka upp för varken prospektering eller återställande efteråt. Det är en minusaffär från början tillslut för alla inblandade parter, förutom ägarna av det Kanadensiska gruvbolaget Northland Resources och politikerna som kan slå sig för bröstet då de minsann ser till att skapa jobb i den absurda arbetslinjens namn. Grattis! Arbetslinjen som förövrigt både Sossarna och Moderaterna driver stenhårt.

Stefan Löfven, vår blivande statsminister (nu när missnöjespendeln svänger tillbaka i valet 2014) har ju som bekant inga planer på att klämma åt vinster i vård och skolverksamhet, utan det är ok så länge "kvaliteten är bra". Staten ska alltså expropriera resurser via den heliga kon - inkomstskatten - som sedan skall matas in i bolag som kan ta ut höga vinster utan att återinvestera dem i marknaden.

 

Stefan Löfven visar sin stora kunskap i företagsekonomi då han säger att "man kan överskott i verksamheten och ändå ha bra kvalitet". Jo tack! Det förstår vi, frågan är om man ska ta ut vinster från ett skattefinansierat bolag istället för att investera "överskottet" tillbaka in i verksamheten?


När det gäller minerallagen har Sossarna och Stefan Löfven samma nyliberala tänk som ovan. Lyssna på Stefan Löfvens svammel nedan. Det otroligt hur han mumlar på klassiskt politikermaner.  Blablabla...., mineralförsörjningsstrategi, utbildning, forskning, vidareutbildning, miljön ska återställas,eeehe, viktigt.......osv. Helt livrädd för att säga nånting som kan tolkas företags- och därmed jobbfientligt. 

Lyssna: Stefan Löfven om mineralskatt

Vi ska vara glada, som Löfven säger i slutet, för att det kommer hit ett företag och ger oss minus i kassan. Dessutom har han mage att säga att vi ska vara glada för att vi får tillgång till mineralerna. Jag vet inte hur han menar riktigt och jag utgår från att han inte begriper det själv heller.

Det jag har beskrivit ovan är ett givet exempel på varför dagens skattesystem med den heliga och - om man fråga vänstern - myyycket solidariska inkomstskatten är ohållbart. Arbetare och bolag kan man flytta på, men mark, fastigheter och mineralfyndigheter flyttar du inte lika lätt på.

I exemplet ovan beskattas arbetarna medan bolaget i princip får fri lejd. Det är de som jobbar som ska bära skattebördan enligt både Moderaterna och Socialdemokraternas politik.

Med nya penningsystem som t.ex. Bitcoin kommer det bli allt svårare att beskatta inkomster. Ett skattesystem som beskattar markvärden förhindrar den typ av "rent seeking" som Northland håller på med och låter naturresurserna tillfalla folket, förslagsvis genom någon form av basinkomst.

Milton Friedman sammanfattar det hela nedan på att fantastiskt bra sätt. Om du inte uppskattar hans raljerande över socialismen kan du spola fram ca. 2 min. Imponerande är det att han år 1999 vid 88 års ålder förutser uppkomsten av e-valutor som Bitcoin eller "e-cash" som han kallar det och varför dessa kommer nödsaka oss att beskatta landvärden istället för inkomst.Snor nedan citat från Liberty Silver's kunskapscentral.

“The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash. A method where buying on the internet you can transfer funds from A to B, without A knowing B or B knowing A. The way in wich I can take a 20 dollar bill and hand it over to you and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. That kind of thing will develop on the Internet.”

Jag är personligen ingen följare av Friedman eller Chicagoskolan och tycker mycket av det de påstår är felaktigt eller puckat. För den saks skull innebär det inte att det inte finns något fruktbart alls att hämta från Freidman. Det finns det men det kommer naturligtvis vissa ideologiskt förblindade personer aldrig att fatta, lika lite som de som hejat på ett specifikt fotbollslag hela sitt liv kommer erkänna att laget i fråga är kasst.
fredag 17 maj 2013

Gästinlägg: "Har facket och kapitalet egentligen samma agenda?"

Nedandående är en återpublicering av ett inlägg från bloggen "Parasitstopp - ett nytt penningsystem" från den 19 februari 2013:


"Det var en bra film om lönesänkningar på SvT om lönesänkningar som skett den sista årtionden. Produktiviteten har ökat enormt samtidigt som lönerna hållits tillbaka. Det finns mao möjlighet att dra ned på arbetstiden då automatiseringen gjort att folk inte behöver jobba lika mycket. Alla skulle ändå kunna ha en bra levnadsstandard. Varför prioriterar då inte facket lägre arbetstid, medborgarlön och högre löner? Jag tror att en förklaring ligger i att facket i mångt och mycket är i samma situation som systembolaget. Systembolaget ska utåt verka för mindre supande och sitt eget avskaffande – facket ska verka för mindre jobb och mer fritid – i utopin borde facket jobba för sitt eget avskaffande och minimering av arbete. Men Systembolaget kränger sprit samtidigt som de låtsas såga av grenen de sitter på – likadant med facket. Varför skulle facket vilja ha färre arbetare när detta skulle innebära att antalet medlemmar minskar och fackpamparnas egna försörjning äventyras? Facket har blir ett fack för facket som företräder sitt egna intresse och inte sina medlemmars. Därför vill facket ”skapa fler arbeten” – oavsett om de behövs eller ej.

För att inte snacka om arbetsförmedlingen och socialförvaltningen – vad skulle de göra om folk fick mer möjlighet att ta hand om sig själva och varandra? Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. är ju, liksom både facket och systembolaget satta att försöka utrota sig självt. Givetvis finns samma målkonflikt i detta – vad är sannolikheten att någon av ovan organisationer begår harakiri självmant? Tvärtom, de gör nästan allt för att bli större (men där nyttoeffekten för medborgarna blir allt mindre, ja t.o.m negativ, såsom i löneutvecklingen). Klart som fan att inte dom vill ha en medborgarlön som ger en dräglig bas för alla.

Kapitalisterna har givetvis samma mål men de är i alla fall öppna med det. Att de sedan de dolt slaveriet genom att bankerna tillåts skapa penningsurrogat genom att skuldsätta allt med kontopåhitt är en annan sak.

Likadant är det med broilerfabrikerna som kallas partier – de är måna om sina egen försörjning som skulle äventyras om Wigfors tankar genomfördes:

“Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.”

Partierna borde mao jobba för att frigöra sina väljare i möjligaste mån – men om de lyckas finns inget behov av politiker. Målkonflikten är given och därför jobbar även partier med att se till att folk måste krypa efter onödiga arbeten istället för att få del av ett överflöd och få en självständighet i Wigfors anda.

När representationen representerar sig själv är den inte längre representativ för gruppen den är satt att representera.

Vi ”arbetar” för att vi inte ska få tid och frihet att skapa värden utanför systemet. Vi arbetar för att hålla uppe värdet på den fiktiva enheten pengar så att de som påstås företräda oss kan fortsätta suga ut oss. Så det gäller att göra folk beroende av pengar för om de blev mer självständiga och kunde hjälpa varandra så skulle folk använda mindre med pengar.

Varför ska vi annars öka pensionsåldern när arbetslösheten är skyhög bland ungdomar. Enligt filmaren Stefan Jarl är arbetslösheten för ungdomar mellan 16-25 år runt 75% om man skalar bort alla låtsasjobb. Vi ska krypa efter pengar till varje pris. – vi ska vara tjänare åt överheten. Det är ingen tillfällighet att det heter ”tjäna pengar”."

Slut på återpublicering.

Tyckte att detta var ett tänkvärt och relevant inlägg med tanke på det jag skrev om evig tillväxt och om att politikerna inte längre jobbar för folket utan endast för att ta sig igenom sin egen mandatperiod så att de sedan snabbt kan skylla eventuella oegentligheter på sin efterföljare. Känns som att även facket allt mer jobbar för sin egen skull med målet att skapa så mycket arbete som möjligt. Istället borde några framsynta personer i facket jobba på att omdefiniera synen på arbete. Ekonomen Bernard Lietaer (som förövrigt Anders Wijkman talar om i klippet) berättar bl.a. om att ordet "job" skapades under 1800-talets England och betydde specifikt något som man gör för att få lön - pengar. Det är alltså inte (nödvändgtvis) något som man brinner för eller känner stolthet över.

onsdag 15 maj 2013

Fungerar ett samhälle som kräver tillväxt?

Nedanstående video är starkt rekommenderad eftersom den så tydligt bevisar att det inte är politikerna i parlamenten som kommer genomföra de avgörande förändringarna som krävs för ett hållbart samhälle (precis som allas vår storherre Cornucopia? har påpekat tidigare) utan civilsamhället med människor på gräsrotsnivå. Precis som det påpekas i videon så kan politikerna mycket väl vara medvetna om problemen med evig tillväxt och att den måste komm till ett slut, men bara inte under "min" mandatperiod. Slutet på tillväxten kommer nämligen innebära kännbara ekonomiska problem som helt enkelt är för kostsamma för att merparten av väljarna skall kunna acceptera dem. Det bästa för miljön är naturligtvis stagnerade tillväxt. Det mesta annat är bara "greenwashing" och avlatsbrev. De flesta väljarna är nog beredda att verka för en bättre miljö, men bara till ett visst pris. Merparten ryggar nog tillbaks när de får se den riktiga prislappen som gör gällande att det minsann inte räcker att sopsortera - vi måste även gå tillbaka till 80-talets tillväxtnivå. Fram med sosse-containern Volvo 740.

Få företag talar om att anpassa sig till en värld där tillväxt är negativ. Ett av dem som dock gör det och som jag imponeras av är Polarbröd. Styrelseordförande Anna Borgeryd, som även skriver bloggen Wood & Blue, medverkar här.Videon ger enligt mig fullödiga argument till varför det är blankröst i valet som gäller och inget annat.

Jag vill även be om ursäkt till mina läsare för det stora uppehåll som jag har haft i mitt bloggande. Detta beror på ett antal omständigheter som jag förmodligen kommer att få anledning att skriva om snart.

tisdag 30 april 2013

Pengar är....?

Hittade följande klipp på Lars P Sylls blogg. Det sammanfattar det som sändes i vetenskapens världs dokumentär om finanskrisen som sändes i höstas och som jag även har skrivit om här och här.Som Kumhof säger i slutet så är det inte de som har skapat skulderna som sitter med den största delen av betalningsåtagandena nu när räkenskapens dag har kommit. Det är de fattiga - de som har fått den minsta delen av kakan - som gör det.

onsdag 17 april 2013

Förutsåg jag bitcoinbubblans krasch?


Redan den 25 mars skrev jag om ett orosmoln på bitcoin-himlen (den som "frälset" svävar i) nämligen verkyget Google Trends prognos för sökordet bitcoin. Som ni ser på bilden nedan är boxen prognos förbockad och då visas en streckad linje som alltså är en prognos för hur sökstatistiken kommer utvecklas. Prognosen visar en kraftig nedgång i början av april månad.


Varför är detta relevant då? Jo, därför att sist bubblan i bitcoin kraschade så följde prisutvecklingen googles sökstatistik förbluffande väl. Nu står det i rutan på bilden "April 2010 bitcoin: 0". Men det ovanstående är alltså en screenshot från den 25 mars 2013 (då sökningen genomfördes), men sökvärdet i april 2010 var alltså noll. Den långsiktiga trenden verkar enligt prognosen vara svagt uppåt.

På bilden ovan ser vi kraschen 2011.


Går det att lita på Google trends som spåkula? Vad tror ni?

fredag 12 april 2013

Bitcoin-bubbla - "Greed and Fear"

Bitcoin den virtuella kryptovalutan har gått igenom en massiv prisuppgång där priset steg från runt 10 dollar i januari till toppnoteringen häromdagen på runt 260 dollar.

Jag tycker personligen att tekniken och de företag och tjänster som utvecklas kring bitcoin är mycket intressanta. Jag fick tillfälle att tala med "frälset" under min vistelse i Berlin förra veckan, vilket råkade sammanfalla med en bitcoin-sammankomst på en bar i stadsdelen Neuköln vid namn Room77 som accepterar bitcoin. Själv hade jag inte med mig några bitcoin att konsumera för, så de fick nöja sig med gamla hederliga fiat-sedlar vilket de gladeligen tog emot i utbyte mot hamburgare och öl. Det gick också bra att betala med bitcoin, vilket vissa gjorde smidigt med sin smartphone. Jag träffade faktiskt en hel del vettigt folk med ganska intressanta idéer kring alternativa valutor och bitcoin. Det talades en del om det faktum som Cornucopia påpekat om behovet av derivat och att kunna blanka. Hade man kunnat blanka bitcoins så hade förmodligen bubblan aldrig blåsts upp så okontrollerat som de senaste veckorna. Priset har bokstavligen ökat exponentiellt och det är aldrig sunt oavsett vilken marknad det rör sig om. Dagen efter sammankomsten var Russia Today på plats och gjorde en intervju med bl.a. barägaren. Se nedan.Precis som jag påpekade tidigare så är prisuppgångar av detta slag, oavsett tillgångsklass, aldrig sunda. Det är alltid folk som bränner sig illa. Dessa marknader drivs inte av rim och reson utan av fullständigt irrationella antaganden. Prisuppgångarna blir en självuppfyllande profetia. Den fria marknaden är inte nödvändigtivs alltid självreglerande och stabil. I vart fall inte vid varje enskilt tillfälle, även om vissa verkar tro det. Trots detta får man naturligtvis höra att "det är annorlunda den här gången", "det är nya tider", "en helt ny marknad och ny produkt", "går inte att jämföra med något annat" etc. Och därför är det alltså ingen bubbla enligt vissa, trots att priser stiger med flera tusen % på ett par veckor.

Men Faktum är att det spelar ingen roll hur bra produkten är eller vad det är för tider. Marknaderna tycks ändå drivas av det man på Wallstreet kallar "Greed and Fear". På uppvägen drivs de av "Greed": folk vill tjäna pengar och gör helt irationella köp och satsningar eftersom de ser uppgången som en självuppfyllande profetia. På vägen ner drivs marknaderna av "Fear": När något utlöser den sprickande bubblan säljer de luttrade investerarna av sina positioner illa kvickt, medan de som fortfarande befinner sig i förnekelsefasen sitter kvar på sina positioner i tron att det är en tillfällig nedgång och att det fortfarande är "annorlunda den här gången". När nedgången sedan fortsätter, vilket vi ser exempel på i bitcoin nu, så får även de mest frälsta evangelister panik och "fear-fasen" fortsätter. De säljer av för att inte drabbas av allt för stora förluster och detta fortsätter att pressa ner priset. Nu är alltså det riktiga marknadspriset - som, eftersom bitcoin är en slags valuta, rimligen borde baseras på värdet av de tjänster som valutan kan köpa i nu- eller närtid - helt ur spel. Det är bara "fear" som sätter priset.

Lyssna gärna på följande podacast som kommer från Bitconmagazine.com:Scrolla fram till ca. 7:10 och lyssna på när killen som talar engelska med brytning fullständigt avvisar möjligheten för en bubbla. Denna podcast är upplagd för 2 dagar sedan. De andra är lite mer "oroliga" för prisuppgången och verkar ha erfarenhet från andra typer av marknader. Mannen med brytning står dock på sig och menar på att om han hade pengar så skulle han minsann köpa, köpa, KÖPA. Han hävdar också att det inte är en bubbla med argumentet att "det är en massa folk som ringer mig som inte kan något om bitcoin och vill köpa! De frågar: hur köper jag?". Hans uttalande är naturligtvis extremt komiskt och en kontraindikator. När en massa människor vill köpa en produkt som de inte vet något om, bara för att priset är på väg upp, så är det snarare troligt att det är just en bubbla. Inte tvärtom. Lyssna gärna även vid 10:15 när den ena mannen talar om att han är van vid normala marknadsförhållande och därför oroas varpå man kan höra mannen med brytning (som är med via telefon) fnysa. Komiskt minst sagt.

Man får heller inte glömma att bitcoin är ett valuta-system med öppen källkod. Det finns alla möjligheter i världen att förbättra och starta nya valutor med andra egenskaper. T.ex. finns litecoin som vissa av "frälset" på den tidigare nämnda sammankomsten talade om. De hade tydligen "diversifierat sig" och flyttat lite av sina bitcoins till litecoin. "Bitcoin is the gold and litecoin is the silver", sa en av frikyrkopastorerna i kryptovaluta-sekten med något religiöst i blicken. Vi får väl se.

Själv innehar jag som tidigare nämnts 12 bitcoins som jag köpte i början på 2011 för en dollar styck. Jag tycker därför det är mycket nöjsamt att följa upp- och nedgångarna. Ett tag var mina bitcoins värda nära 20 000 kr. Nu ligger de på ca. 5300 kr. Men det är som sagt bara imaginära värden och gäller endast om man tar hem vinsten. Själv sitter jag still i båten. Skulle de gå ner till noll har jag förlorat ca 80 kr. Går de upp till en miljon dollar styck, som Rick Falkvinge hävdade redan 2011,  så blir jag dollarmiljonär. Den som lever får se.

måndag 8 april 2013

Om att lära sig använda Twitter

Jag har ju då ett Twitter-konto som ni, mina kära läsare, kanske redan har upptäckt. Om ni inte har det finns mitt twitter-flöde i en såkallad widget här till höger på sidan. Om ni inte redan följer mig på Twitter så tycker jag att ni gott kan börja med det. Än så länge använder jag i princip bara Twitter för att "tweeta ut" mina inlägg. Jag är alltså inte en särkilt avancerad Twitter-användare, något som blev uppenbart i torsdags förra veckan. Jag loggade då in på Twitter via min iphone och fick se följande medelande:


Radioprogrammet P3 Kazimerska med Natalia Kazimerska ville komma i kontakt med mig. De hade tydligen försökt nå mig på måndagen den 1 april. Det slog mig faktiskt att det kunde vara någon form av skämt, men senare mindes jag något som gjorde att jag var tvungen att refusera den teorin. Jag hade nämligen under den 1 april gått in på mediacreeper.se vilket är en sida som innehåller information om vilka av medlemmarna i den 3:e statsmakten som besöker ens sida. Där syntes tydligt fyra träffar från någon som suttit bakom Sveriges Radios servrar. Vad kunde de vilja mig? Vid närmare undersökning visade det sig att P3 Kazimerska hade på tisdagen haft ett program som  till stora delar handlat om alternativa valutor och förstås den hetaste av alla kryptovalutor - Bitcoin. Rick Falkvinge, grundare av Piratpartiet samt Andreas Cervenka intervjuades under programmet.

Kul att bli kontaktad av Sveriges Radio! Synd att man uppenbarligen inte kan med Twitter....

Här är programmet från tidsdagen den 2 April.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...