onsdag 31 oktober 2012

Krediter istället för SEK. Det lilla samhället.

Med tanke på mina 2 tidigare inlägg om hur en banköverföring/kortköp, samt clearingprocessen funkar, tänkte jag påpeka en intressant observation som man kan göra när man gräver i hur vårt bank- och penningsystem funkar.

Tänk dig att alla invånare i en mindre stad har en och samma bank. Alla i staden jobbar på olika industrier, butiker eller kanske egna företag. De får sin lön inbetalad på sitt konto den 25:e varje månad. Som jag tidigare förklarat så är pengarna eller siffrorna på ditt bankonto endast ett löfte om utbetalning av svenska kronor och som sådant representerar de en skuld. De är inte svenska kronor i sig, men de är "denominerade", dvs. prissatta, i svenska kronor. En skuldenhet är värd en krona och således accepterar även de du handlar och betalar till dessa skulder till det priset. En skuldenhet och en svensk krona står i exakt paritet med varandra. Det är alla överens om.

Således, eftersom alla har samma bank, behöver någon överföring via bankens reservkonto i riksbanken aldrig göras. Banken behöver endast föra över krediter inom sitt egna datasystem. De har med andra ord alltid lika mycket svenska kronor tillgänligt på riksbanken och kan använda dessa till något annat då de ju är lagligt betalmedel. Kronor är statens valuta skapad genom rikets lag.Precis som du ser i ovanstående figur  i nedre högra hörnet så krävs det, eftersom alla i detta samhälle har samma bank och betalar elektroniskt, inga svenska kronor. Banken har hela tiden lika mycket svenska kronor tillgänligt eftersom dessa endast existerar på bankens reservkonto hos riksbanken. De behöver aldrig röra pengarna - SEK -  som finns i cirkeln i mitten. För mer detaljerad beskrivning av ovan skiss, se detta inlägg.

 Det "kostar" i det här fallet inte banken något i SEK att föra över pengar från ett konto till ett annat. De har hela tiden lika mycket svenska kronor till sitt förfogande.

Så vad är min poäng med ovanstående?

För att sammanfatta och förtydliga:


Tänk dig detta scenario. Du får din lön från din arbetsgivare genom en automatiserad elektronisk överföring till ditt bankkonto. Du går sedan och handlar i affären och du använder ditt kontokort för att överföra den summa som ditt köp kostar från ditt konto till butikens konto. Var är pengarna i allt detta? Alla dessa transaktioner ökade eller minskade bara lite siffror på ditt konto och i de personer eller företags konton som du har gjort affärer med.

Pengar är inte längre en ”sak”. Pengar är bara ett redovisningssystem som håller ställningen i det ekonomiska spelet av att ”ge och ta”.

I verkligheten är alla både köpare och säljare. När du säljer ökar ditt kontosaldo och när du köper minskar det. Bankernas roll i detta är att tillhandahålla den redovisning som krävs för att kompensera eller ”neutralisera” (cleara) ditt köp mot din försäljning. Men bankerna föredrar fortfarande att agera som om pengar är en sak som de kan låna ut till dig så att de kan ta ut ränta på det.

Är det rimligt? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...