onsdag 24 oktober 2012

"Deurbanisering"

Det är ingen tvekan om att jordens befolkning ökat med en rasande takt de senaste 100 åren. Ett antal saker har gjort det möjligt. Bland annat tillgången till billig energi och olja (som är billig energi) vilket möjliggjorde den gröna revolutionen i mitten på förra århundradet. Av olja kan man göra en massa kul saker. Förutom bensin och diesel, som vi kör våra bilar på, så är plast, gummi samt besprutningsmedel några exempel. Utvinningen av fosfor är också behjälpt av olja. Det innebär att vi har kunnat effektivisera jordbruket något oerhört och därmed föda fler människor. Vi förbrukar ungefär 10 kalorier i energi (från olja) för att få fram mat som motsvarar 1 kalori. Detta är räknat hela kedjan, från jord till bord.

DN skrev en intressant artikel om detta som Cornucopia sedan kommenterade med detta inlägg.

Hur som helst uppmärksammade jag iaf att Svd skrivit en artikel om urbanisering (inflyttning till städer) eller egentligen om "deurbanisering" då de uppmärksammar det faktum att alla städer inte är drabbade av urbanisering. Rom, Milano och Turin är tex exempel på städer där befolkningen de senaste åren minskat.

Urbanisering medför som bekant en rad problem som hem- och arbetslöshet, förstörelse av odlingsbar mark och föroreningar från biltrafik. Man ska dock inte glömma att det alltid finns stordriftsfördelar med städer som kan göra staden effektivare än om folk är utspridda. Fjärrvärme är ett exempel. Sedan är vissa av stadens problem, tex. föroreningar en konsekvens av en sjuk syn på hur en stad ska se ut och hur den ska drivas. Att bilism bör få sätta agenda för hur såväl fotgängare, cyklister och kollektivtrafik som spårvagn eller tåg ska ta sig fram, är naturligtvis sjukt. Men dessa problem kommer, om man inte aktivt löser dem nu, naturligtvis lösa sig av sig självt i sammband med fenomen som tex. oljetoppen (peak oil). En aktiv lösning är naturligtvis biltullar, vilket är bra, men då måste det kosta så det känns och inte meningslösa summor som några hundra kronor i månaden. Sedan kan arbetslöshet vara en rent ekonomisk konsekvens i den bemärkelsen att den kan avhjälpas med lokal kreditgivning så att kapital flödar till mindre företag och lokala projekt. Detta kan avhjälpas med komplementära valutor som kan skapas kommunalt eller till och med av enskilda organisationer genom brukarkollektivsmodellen. Det gäller att utforma dessa system så att de prisätter långsiktighet och hållbarhet högt. Detta är något som dagens bank- och penningsystem inte gör. Priset på långsiktighet och hållbarhet är noll. Inte hållbart!Men detta med urbanisering är i allt större utsträckning ett problem i utvecklingsländer. I väst går det på vissa platser åt andra hållet, tex. Ryssland, Japan, Italien, Tyskland och flera gamla sovjetrepubliker flyttar folk hem till mamma.

Men i absoluta tal ökar fortfarande jordens befolkning. Sen var och hur vi bor på jordklotet är en annan sak, om än inte oviktigt det heller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...