tisdag 2 april 2013

Evig hållbarhet eller likvidering?


Ett problem med pengar jämfört med de flesta dagligvaror som vi använder är att de inte förfaller eller blir dåliga med tiden, som t.ex. mat, kläder mm. Visst, inflationen förstör successivt en del av värdet på pengar, men om du investerar dem rätt så förräntar sig pengarna magiskt.

Det leder till vissa “moraliska” problem. Låt oss säga att du äger ett stort skogsområde med såväl tät granskog som vidsträckta naturbetesmarker. Du kan bedriva skogsvård och averka lite skog åt gången på olika platser varje år genom att gallra ut träd istället för att kallhugga. Du kan på naturbetesmarkerna ha djur som både kor, getter och lam, vilket leder till hållbar köttproduktion samt håller landskapet på dessa områden öppet och bidrar till biodiversiten. Dessutom skapar det kolsänkor som binder Co2 genom att det ökar ytjordskiktet, som på många ställen idag är utarmat. Gallringen som du utför innebär också att naturen påverkas positivt eftersom insekter frodas på ett naturligt sätt, till skillnad från när man kallhugger. Våra svenska naturbetesmarker är Sveriges artrikaste biotoper med tusentals olika arter av växter, insekter, fåglar. Läs mer här och här om du inte tror på ovanstående.

Låt oss säga att du årligen får ut ved och virke från skogen, samt kött från naturbetet, till ett värde av en miljon kronor, och detta är hållbart för så gott som all framtid. Inte illa alls. Men faktum är att du skulle kunna tjäna ännu mer. Mycket mer! Hur? Averka all skog på en gång genom att helt enkelt kalhugga skogen. Du skulle du då på ett år få ut 100 miljoner istället för 1 miljon. Investerar du sedan dessa pengar i något räntebärande, med en ränta på låt oss säga 5% om året, kommer du tjäna 5 miljoner om året!

Vi har nu nämligen låtit likvidera skogen. Vi har förvandlat en icke likvid tillgång - något vi inte kunde handla i affären med (det duger inte att gå till Ica och erbjuda ved i utbyte mot pasta) - till en likvid tillgång, något som de flesta människor och företag accepterar i utbyte mot varor och tjänster - pengar.

Kanske kan vi tillämpa ovanstående exempel till att omfatta hela planten jorden?

Hela världens samlade BNP var år 2011 ca. 69 biljoner dollar. Vi skulle kunna besluta oss för att “casha in” och få en rejäl hacka på bankontot. Det kanske inte skulle gå att likvidera hela jorden lika fort som med vår skog, så låt säga att vi har 10 år på oss. Då borde vi hinna utvinna alla jordartsmetaller, kalhugga all skog så att det bara fanns öknar kvar. Eventuell kött eller mjölkproduktion flyttar vi till enorma lador med mjölk och slaktrobotar, där korna får äta spanmål istället för deras naturliga föda som är gräs. Vi odlar en massa GMO-grödor, tex. soja, som vi besprutar med olika bekämpningsmedel utvunna från olja. Perfekt för att mata korna med. Detta kommer naturligtvis förgifta alla vattendrag och oceaner, men vad gör det? Vi ska ju likvidera jorden!

Återigen är det intressant med etymologi, dvs. läran om vart ord kommer ifrån samt deras släktskap.

Vad betyder egentligen likvidera?


1 avveckla ett företag, avveckla, lägga ner
2 betala, göra upp, erlägga likvid för


Den mest intressanta definitionen är dock den tredje och sista.


3 undanröja, avskaffa, göra slut på; avliva, döda, avrätta, verkställa likvidering
Det ovanstående exemplet med planeten jorden kanske känns absurt, men om vi tänker lite på det inser vi snart att det är faktiskt precis det vi håller på att göra, dvs. avliva, döda, avrätta, eller verkställa likvidering av planeten jorden.


Vi rear ut helt enkelt. Allt ska bort...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...