fredag 5 april 2013

Regnskogar mot Coca Cola?


Hummanekologen Alf Hornborg har en hel del intressanta funderingar kring pengar och penningsystemet. Han säger bland annat att pengar är en ide som vi inom västerländsk civilisation har utvecklat om att allting är utbytbart mot allting annat. Hornborg säger: “Jag brukar lite raljerande säga att man kan byta regnskogar mot Coca Cola” 

Bör man kunna byta vilka värden som helst mot vilka andra typer av värden som helst? Leder det i en hållbar riktning? Hornborg talar om termodynamikens andra lag, den såkallade entropilagen, dvs. att varje energiomvandling i universum leder till ökad oordning. Detta innebär således att när man byter råvaror och energi, mot färdiga produkter på världsmarknaden, så belönas ständigt energi- och materialförskingringen med ny energi och nytt material som på nytt kan förskingras. Den kulturella idéen om att allting är utbytbart mot allting annat, sammankopplat med fysikens lagar, leder således till en ohållbar utveckling. Fysikens lagar kan vi inte ändra på, men kulturella föreställningar kan vi ändra på. Penningsystemet är en sådan föreställning. Hornborg föreställer sig vidare att man skulle kunna ha olika sorters valutor för olika typer av värden. En valuta för lokalvaror som mat, vedbränsle, barn- och äldreomsorg, samt andra varor och tjänster som man kan producera och utbyta inom den lokala ekonomin. En annan valuta som kan utbytas på en mera nationell eller till och med global nivå för att tex. kunna komma över avancerad teknik, råvaror etc. Att ha olika valutor på olika “nivåer” skulle kunna ge en större “resiljens” i samhället, där vi inte är lika känsliga för yttre omständigheter.Många neoklassiska ekonomer skulle säga att man isolerar ett samhälle om man börjar använda en lokal valuta och att det då blir fattigt. BNP sjunker och vi har enligt ekonomen fått det sämre. Förmodligen beror detta på att de utgår från den eviga tillväxtens logik (eller icke logik). I en värld med minskande resurser gäller inte samma logik. Ekonomen Tomas H Greco talar om detta i många av sina skrifter. Han brukar säga: “U don’t isolate a society by using a local currency, you “insulate” it”. På svenska ungefär: “Du isolerar inte ett samhälle genom att använda en lokal valuta, du skyddar det” 

Precis som att en vågbrytare skyddar en småbåtshamn från ett stormigt hav, skyddar ett lokalt kreditkorporativ, eller en lokal valuta, den lilla ekonomin från att dränkas av världsfinansen vågor, utan att för den sakens skull göra den till ett innanhav. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...