onsdag 20 mars 2013

Pengar ur tomma intet?


Många hävdar att problemet med dagens penningsystem är att det skapar pengar ur “tomma intet”. Med detta menar man att de pengar som skapas inte fullt ut har någon backning av rikitga svenska kronor.

Här följer en kort redogörelse för hur penningsystemet funkar idag:

När du tittar på ditt kontoutdrag, vilket idag oftast sker genom de internettjänster de flesta banker tillhandahåller, ser du ett antal siffror. Låt oss säga att på ditt lönekonto anges beloppet 20 000 kr. Dessa siffror ser vi som pengar och faktum är att det går utmärkt att också använda dem som pengar. När du går i din mataffär och handlar betalar du enkelt för dina varor med ditt kort. Det som sker är att ditt konto debiteras med det belopp du har handlat för och butikens konto krediteras. Beloppet som anges på ditt konto minskar och beloppet som anges på butikens konto ökar, men faktum är att INGA svenska kronor - SEK - har använts i transaktionen. Detta kan tyckas konstigt, men när vi tänker efter lite inser vi snart att det är helt sant.

I denna elektroniska transaktion har inga svenska kronor använts utan bara en skuld på svenska kronor.

Svenska kronor kan endast ges ut av staten via riksbanken och de existerar endast i två former:

  • Fysiska sedlar och mynt

  • Elektroniska saldon på storbankernas reservkonton. Dessa konton finns endast på riksbanken och är endast tillgängliga för ett antal svenska storbanker.

Storbankernas reservkonton används för att göra upp skulder internt mellan bankerna. T.ex. när du gör en överföring till en vän som har en annan bank än vad du har, använder bankerna dessa reservkonton för att överföra skulden.

Åter till det belopp som du ser på ditt konto. Detta belopp anger hur mycket svenska kronor som banken är skyldig dig. Du kan begära utbetalning på begäran, eller vid anmodan som det heter på bankspråk. Enklast gör du detta genom att gå till en uttagsautomat där du kan få svenska kronor i den enda form som är tillgänlig för privatpersoner - papperskontanter.
Våra konton är helt enkelt en skuldsedel i elektronisk form och dessa siffror cirkulerar vi runt i vårt samhälle som om de vore pengar. Och faktum är att de är pengar. Vi betalar våra räkningar, skatt, böter, osv, med hjälp av dessa elektroniska skuldesedlar, eller fodringar på svenska kronor. Vi kan när som helst hämta ut sedlar utställda av staten - svenska kronor - om vi så önskar, men de flesta av oss gör sällan eller aldrig detta, då vi har förtroende för våra digitala skuldsedlar.

Detta system medför också att bankerna har makten att skapa nya pengar i vårt samhälle. De kan inte skapa fler svenska kronor - det kan bara riksbanken göra - men de kan skapa fler fodringar på svenska kronor, vilket är vad våra bankkonton faktiskt representerar. Detta är kanske något som vi inte tänker på så ofta, men svenska kronor är de pengar vi faktiskt använder minst i samhälllet idag. Endast ca. 4% av alla pengar är svenska kronor i form av olika sedlar och mynt. Resten av pengarna är endast fodringar som existerar i form av saldon på våra bankonton.

Men om dessa saldon på bankkontona nu är en skuld och banken lovar utbetalning i svenska kronor, (vid anmodan) hur ska de kunna möta sina åtagande? Den totala mängden SEK i form av kontanter var ju bara 4%. Bankerna kan alltså bara infria 4% av sina löften. Om en bank har 1000 kunder och samtliga bestämmer sig för att på samma dag få sitt löfte infriat (genom att gå och begära ut kontanter) kommer alltså bara de 40 första kunna få sitt löfte infriat. De resterande 860 får gå hem med svansen mellan benen.

Trots detta faktum tänker vi vardagligen på våra kontosaldon som svenska kronor och alla priser i affären är angivna i svenska kronor. Svenska kronor är det man kallar för unit of account, eller på svenska beräkningsenhet. Det är alltså den allmänt vedertagna och accepterade enhet i vilken vi mäter värde. I Sverige.

Detta system ger naturligtvis bankerna en stor makt i samhället då det är de som skapar 96% av penningmängden och det gör de när de beviljar “lån”.

När du har bestämmt dig för att t.ex. köpa ett hus går du sannolikt in på banken för att be dem om ett såkallat lån. De kontrollerar att du har arbete så att du kan återbetala lånet plus ränta, samt kontrollerar din betalningshistorik. Om de tycker att allt ser bra ut bestämmer de sig för att bevilja ditt lån. Men vad är det egentligen som har lånats ut? Om jag lånar ut ett glas till dig innebär det att jag inte längre kan använda det eftersom du nu använder det. Jag måste vänta tills det att jag har fått tillbaka det. Begreppet “lån” i banksammahang är lite annorlunda än i den övriga världen.

Det som sker nu är att banken skapar ett konto åt dig där de “sätter in” pengarna. Men märk väl att de vid tillfället då lånet skapas inte behöver ha någon täkning in svenska kronor - SEK. Det enda de gör är att de skapar “krediter” på ditt konto med köpeskilligen för huset, låt oss säga en miljon, genom helt enkelt knappa in beloppet på ditt konto med hjälp av en dator.
Voilà! Nya pengar har skapats.

Det står nu på ditt konto 1 000 000 kr vilket vi ju nu vet betyder: “vi är skyldiga dig en miljon om du begär ut det”. Vi lever alltså i ett penningsystem som alltså bara bygger på krediter, eller förtroende.

Tänk på det så här:

Du får lön från din arbetsgivare i form av en automatisk elektronisk överföring från din arbetsgivares bankonto till ditt bankonto. Du går sedan och handlar och använder ditt betalkort för att överföra pengar från ditt konto till butikens konto. I det flesta fall tänker vi på pengar som något substansiellt. Om pengar nu är något med substans - en sak - vart är pengarna i ovanstående exempel? Transaktionen ökade och minskade bara lite siffror på olika bankkonton, nämligen ditt konto och de konton med vilka du gjort affärer. Pengar är idag endast ett redovisningsystem. Ett sätt att “hålla poängen” i det ekonomiska spelet av att ge och ta.

Sanningen är att alla är både köpare och säljare. När du säljer (tex. jobbar och får lön) ökar din kontobalans och när du köper (genom att handla varor) minskar den. Bankens roll i detta är endast att tillhandahålla den bokföring som är nödvändig för att uppväga, eller “cleara” dina köp mot dina försäljningar.

1 kommentar:

  1. Du missar en viktig poäng när du utelämnar bankens ansvar att betala andra banker på fordringsägarens (den som har pengarna på sitt konto) anmodan. Det är detta ansvar som gör att bankerna måste låna in pengar. Om de inte hade gjort det hade de till slut inte haft några medel kvar i RIX att betala andra banker med och banken hade slutat fungera.

    Annars har du rätt i att pengar är ett bokföringssystem där bankerna bevakar varandra så att det inte i längden går att skapa pengar som det inte finns bokföringsmässig täckning för. Men, mindre mängder pengar kan förstås en bank skapa på ett oegentligt sätt då det knappast rubbar balansen i det stora hela.

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...