torsdag 21 mars 2013

Yrvaken mediaanalys: Ryssen kommer?

Försöker lite trött sedan en sen gårdagskväll att analysera dagens mediaflöde. Fokus är förstås fortfarande till stor del på Cypern, åtminstone på ekonomisidorna.

Jag kan inte undgå att fortsatt fundera på Rysslands roll i detta hela. Svd näringsliv skriver om gasfältet Afrodite som upptäcktes av ett Amerikanskt oljebolag 2011och som innehåller 200 miljarder kubikmeter naturgas. Ett välkommet tillskott till Cyperns kassa. Men först måste man få upp gasen, eller? 

Först ska man komma ihåg att det enstaka borrhål som man gjorde 2011 inte räcker för att klassa fältet som "proven reserve" utan det klassas fortfarande som "unproven reserve" vilket innebär att 200 miljarder kubikmeter gas endast är en mycket grov uppskattning. Det kanske är mer, men det kan också vara mycket mindre. Kanske finns gasen där, men går det att få upp all gas med dagens teknik? Klassningen "unproven" bygger endast på geologiska data och uppskattningar. Om man nu kan borra fler hål och fastställa "proven reserves" är detta alltid under förutsättning att normala politiska och ekonomiska förhållanden råder, något man knappast kan förutsätta att så kommer vara fallet.

Bankerna ger inga "banklån" (krediter) på så osäkra grunder som "unproven" reserves. Solon Kasinis, chef på Cyperns energimyndigheten, hävdar dock att detta kommer att få fart på ekonomin om ett par år. Vilket låter underligt då byggstart av en anläggning för nedkylning av gasen till LNG (Liquid Natural Gas) planeras till tidigast 2015 vilket skulle kunna starta produktion 2018. Mer än ett par år från idag.

Kanske finns det 200 miljarder kubikmeter naturgas i Afrodite-fältet. Det kommer i så fall ge den som lyckas få upp den ur marken och leverera den ett tillskott på ett antal hundra miljarder dollar under ett antal års tid. Volymen motsvarar för övrigt 40% av vad hela EU förbrukar under ett år, så i Peak Oil sammanhang är det den klassiska urinen i sjön. 

Frågan är dock vem som kommer få ta del av dessa gasmiljarder. Då Cypern nu är i stor ekonomisk knipa kommer det naturligtvis en massa entiteter som vill "hjälpa till". Det rapporterades idag bara för någon timme sedan via Reuters att Cypern och Ryssland i detta nu diskuterar sammarbete i energisektorn såväl som banksektorn. 

Citat direkt från Reuters:

"There's a lot of teams now working on a number of issues. Banks, natural gas, are there opportunities (on which) we can base some cooperation and some support from Russia," Finance Minister Michael Sarris told reporters in Moscow. "We've asked for help clearly, but something that would make also economic sense for Russia."

Saken är den att Cypern är nästan helt beroende av importerad olja för sin energiförsörjning. Oljan kommer från Ryssland, och tidigare även från Syrien. Cypern säger sig vara beredd att ge säkerheter för ett lån på 5 miljarder euro från Moskva. De har tydligen redan ett lån på 2,5 miljarder som de nu vill förhandla ner kostnaderna för samt förlänga.

Citat direkt från Reuters:

"It might be possible for part of this loan to be convertible over time to equity in Cypriot assets, such as privatised state assets and hydrocarbon rights,"

Svart på vitt så vill alltså Ryssland som redan har lånat ut 2,5 miljarder som de mjölkar ränta på, och som säljer olja till Cypern eftersom de är helt importberoende, nu säkra naturresurser på Cypern. Ett klockrent exempel på början av det perfekta övertagandet av en nation genom skuld. När nationen sedan inte kan betala tillbaka är det bara att släppa in storföretag som får härja fritt i de tidigare allmänningarna.

Som det står svart på vitt i citatet från Reuters ovan, "privatised state assets and hydrocarbon rights," alltså nu privatiserade tidigare statliga tillgångar kan eventuellt övertagas av Ryssland.

Exempeln av den här metodiken från t.ex. USA är många, som när Bolivia privatiserade sin vattenförsörjning som såldes ut till Bechtel.

Förutom detta så anser sig Turkarna ha en andel i gasen vilket i sig kan bli en upptakt till konflikt mellan dessa länder.

Inslag från Svt nedan:

Fortsättning följer....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...