onsdag 23 januari 2013

"Låt det ske!"

Att skapa en blogg om pengar, banksystem, och ämnen som tangerar dessa, är förmodligen det dummaste man kan göra. Hur kan man utsätta sig för något sådant? Inte ens personer med mångåriga proffesurer inom nationalekonomi verkar kunna förstå fullt ut vad pengar är eller vad banker egentligen sysslar med. Det har vi på senaste tid sett ett flertal exempel på, t.ex. i höstens avsnitt av vetenskapens värld där bl.a. Steven Keen, Michael Kumhof och Dirk Bezemer förklarade hur det verkligen ligger till med bankernas kreditskapande. T.ex. det faktum att bankerna inte behöver vänta på kunders insättningar för att kunna börja låna ut, vilket de måste i den neoklassiska ekonomiska modellen.

Jag antar att anledningen till att jag beslutade mig för att driva denna blogg är att jag upptäckt att det inte verkar finnas någon som fullt ut förstår hur banker och pengar funkar. I övrigt har jag klargjort mina intentioner i bloggens första inlägg.

Det tycks finnas många som försöker komma med alternativa svar och enkla lösningar. Och det är lika många som nappar. Och visst, när man ställs inför fullbordat faktum, att allt som man trott om pengar och banker -  tex. "spargrismodellen" - inte stämmer, så är det lätt att ge sig hän åt de som kommer med enkla och tillsynes logiska förklaringar, t.ex. de som menar på att guld är pengar - riktiga pengar! På andra sidan finns de som menar att statens pengar är de enda sanna pengarna. "Money made by law!" Dessa statligt utgivna pengar brukar även kallas fiat-pengar. Av guldförespråkarna är detta i det närmaste ett skällsord. Som ni som har läst min blogg innan vet är det enligt guldbaggarna endast guld som kan vara riktiga pengar, och allt annat är fiat. I deras värld betyder fiat "utan inneboende värde". Det är nämligen ett av argumenten som de brukar lägga fram till varför guld i synnerhet, och ädelmetaller i allmänhet, är bäst att använda som pengar.

Men kan man verkligen tala om inneboende värden? Finns det något som har ett "inneboende värde", i verklig mening?

Enligt den skola som många guldbaggar själva förespråkar - den österrikiska skolan - så är värden endast subjektiva, dvs. de uppstår och existerar endast i människan medvetande. Det finns inga universella värden. Detta motsäger alltså att just guld skulle vara den ultimata formen av pengar. I alla fall med argumentet att det har ett inneboende värde.

Och hur är det egentligen med begreppet FIAT. Vad betyder det?

Om man kollar på  Wikipedia skriver de följande: "Fiat money is money that derives its value from government regulation or law. The term fiat currency is also used when the fiat money is used as the main currency of the country. The term derives from the Latin fiat ("let it be done", "it shall be")."

På svenska: "FIAT-pengar är pengar vars värde är inrättat genom lagstiftning. Uttrycket FIAT-valuta används även när FIAT-pengarna används som landets huvudvaluta. Termen härstammar från det latinska ordet fiat ("Låt det ske", "det ska så ske")" FIAT-pengar betyder alltså att det är pengar som har fått sitt värde via ett statligt dekret. Kungen, riksdagen eller regeringen har förklarat att det är rikets valuta och därifrån kommer dess förtroende (kredit). Man har förklarat pengarna värdefulla ("låt det ske"), te.x: "In a dollar bill lies the full faith and credit of the United States". Denna FIAT-valuta får sitt värde och efterfrågas eftersom det är den enda valuta som staten accepterar som betalning för skatt. Och skatt måste alla betala. Annars. För att upprätthålla värdet på en FIAT-valuta krävs således ett våldsmonopol i form av polis och militär.

Inget av detta krävs dock av någon valuta som skapats privat för att vara t.ex. en valuta som främjar lokal ekonomi, eller kanske ämnar uppmuntra ett socialt beteende, som att t.ex. ta hand om våra äldre när våra sociala stödsystem kollapsar i spåren av tex. Peak Oil. Detta då dessa valutor är frivilliga att acceptera eller refusera. Handlare kan även välja att acceptera betalning i en alternativ valuta men till ett annat pris än om du hade betalat med någon annan valuta. De handlas på frivillig basis helt enkelt, vilket inte gäller med fiat-valutor som skyddas genom lag och i regel räknas som legalt betalningsmedel. Alla skulder som har uppstått kan släckas med dessa "legala betalningsmedel". Om någon i Sverige har en skuld till dig har du ingen rätt att refusera betalning i fiat-valutan kronor för att reglera den skulden.

Vissa tror att alla valutor som inte är uppbackade av guld, silver, olja, eller någon annan handelsvara, är FIAT-valutor. Som vi ser stämmer detta alltså INTE.

Man kan t.ex. emellanåt höra (eller läsa) på engelska uttryck i still med "It will only be done if the government do it by fiat", alltså, "det kommer endast att ske om det genomförs via statligt dekret".

Känn dig för all del inte dum om du inte har förstått detta! Som jag skrivit om tidigare räcker inte år som professor på ansedda högskolor och institut för att förstå sig på att banker och pengar är relevanta för att förstå hur ekonomin funkar, så varför skulle simpla ekonomibloggare förstå sig på allt?

Tex. har inte bloggaren Mengerian förståt vad FIAT betyder trots att han är mycket insatt och bitvis skriver initierat om österrikisk ekonomi. Eller så är det kanske just därför. Han lobbar hårt för guldmyntfot i sina inlägg och allt som inte uppfyller det så kallade regressionsteoremet som Ludwig Von Mises skapade, är inte pengar, vilket inte lämnar mycket till övers, annat än guld. Så är det. Målar man in sig i ett hörn i sin ideologiska kammare så kan det vara svårt att se klart.

Han skriver följande förvirrade inlägg om Bitcoin och begreppet fiat på Liberty Silvers forum.

Citat:

"Det största problemet med Bitcoin är enligt mig att det inte uppfyller det s.k. regressionsteoremet (som Ludwig von Mises talade om).

- Människor väljer de valutor som historiskt sett varit gångbara. Köpkraft igår ger viss köpkraft idag, o.s.v.
- Vi kan spåra pengars köpkraft tillbaka i tiden, tills vi kommer tillbaka till tidpunkten då byteshandeln började ersättas av handel med ädelmetaller (och liknande betalningsmedel).
- De ursprungliga pengarna hade ett värde på grund av att de redan hade ett värde som vanliga varor.

Dock saknar Bitcoin såväl historik som ett ursprungligt varuvärde (eller proto-monetärt värde om man så vill). Det är sällan vi ser spekulationsbubblor som grundar sig på ren luft (tulpanerna i Holland var när allt kommer omkring ganska vackra). Bitcoin är dock 100% fiat (som inte ens har våld inblandat). "
 

 Han skriver alltså: "Bitcoin är dock 100% fiat (som inte ens har våld inblandat)."

Goddag yxskaft! Hur kan det vara FIAT utan att ha våld inblandat? Som jag nyss skrev så är det just det som "FIAT" betyder. Ett statligt dekret. En lag. Och vad är en lag utan våldsmonopol, det vill säga polis och rättsystem?


Även fler stora ekonomibloggare verkar vara mer än lovligt förvirrade i denna fråga.
Cornucopia? - Sveriges största blogg inom finans, ekonomi och miljö, samt en av de största inom politik - har inte heller riktigt fattat vad fiat betyder.

Han skrev i ett inlägg om Bitcoin i maj 2011 följande:
 

"Men det är likväl fiatpengar. Fiat betyder tilltro. Bitcoins har bara ett värde därför att man litar på att aktörer accepterar bitcoins som betalningsmedel."

Jag behöver knappast säga mer. Som jag tidigare redogjort för så betyder fiat INTE tilltro, utan det betyder att man genom ett dekret (lag) förklarar att någonting har ett värde.

Nu var det ju ett tag sedan detta inlägg skrevs så kanske har Cornucopia? lärt sig något?
Nej då. Han framhärdar och så sent som i november 2012 är han fortfarande minst lika förvirrad i en tråd om Bitcoin, återigen på Liberty Silvers forum:

"Vad du säger här är att Bitcoin är en fiatvaluta och har bara ett värde för att folk tror att det har ett värde och sagt att dessa digitala ettor och nollor är en valuta.

Vilket summerar det hela väldigt väl."


Tyvärr, herr Wilderäng, men det enda detta summerar är att du inte har förstått begreppet "fiat". 

Nu kanske du tänker, "ok då men vem bryr sig?"

Ja, faktum är att det är viktigt att förstå sådana här begrepp om man verkligen vill förstå vad pengar är och hur de fungerar. Om inte annat för att slippa de pinsamma snedsteg som en annars synnerligen begåvad bloggare som Lars Wilderäng, aka, Cornucopia?, gör.

I kommande inlägg ska vi dessutom beröra ämnen som kräver förståelse av begreppet fiat.

4 kommentarer:

 1. Enligt min uppslagsbok i sociologi är pengar en institution. Rätt eller fel, jag tvivlar på att man kan ha en definition av pengar som bortser från att de på något sätt är inblandade i förhållandet mellan människor. Utan människor, inga pengar.

  SvaraRadera
 2. Pengar är väl något som med förtroende kan bytas mot det som någon just då anser har lika eller mer värde än det som de berörda parterna anser vara pengar. Exempelvis en lunchkupong.
  Min tanke är tills vidare att lunchkuponger (LunchCoin) är lämplig lokalvaluta (liksom HonungCoin för biodlare) om varje restaurang och biodlare m.fl... ger ut egenmärkta LunchCoin. Då är valutan verkligen lokal. Alla äter ju ganska ofta lunch, honung, glass mm. Vi planerar just att köpa upp en jordbruksfastighet (lämpligt pendlingsavstånd från "storststad"), med skog och odlingsmark för att bygga 200 ekohus. "Byn" blir kanske egentligen för liten för en lunchrestaurang, men kanske inte om restaurangen skapar och ger ut hela byns valuta i form av LunchCoin (lokalt komplement till global Bitcoin). Denna Ecovillage är tänkt som ett pilotprojekt som då och då väntar många gruppbesök. En besökande grupp på 10 personer (som övernattar) köper exempelvis 60 LunchCoin för 4000 kr (utan kupong kostar det 75 kr/st = 4500 kr). Restaurangägaren köper så gott som alla ingredienser från extraknäckande odlare med LunchCoin (inkl. kryddodlare, fiskare, jägare, närboende bönder mfl.)…

  Detta medför alltså att alla Skr, Euro, Bitcoin m.fl. som används för att köpa LunchCoin, kommer att användas och cirkulera på olika sätt peer to peer inom denna Ecovillage eller i dess nära omgivning, då de i slutändan bara kan "lösas in" mot en gourmetlunch på just denna restaurang och ingen annanstans! All global valuta (Skr, Euro, Bitcoin m.fl.), som folk köper LunchCoin för handlar ju till slut hos restaurangägaren, så att denna på så sätt kan försörja sig på det som produceras inom eller i närheten av denna Ecovillage (+ extraknäck hos ett antal "bybor" och närboende bönder, höns-, får-, strutsuppfödare m.fl.)…

  En annan "reform" i detta sammanhang är att de boende i "byn" - och dess närområde - hyr sällananvända utrustningar (förutom bilpool förstås så exempelvis jordfräs, kompressor, sågar, svets, slip- o borrutr., fräs, skruvdragare, mät- o handverktyg, fyrhjuling med vinsch, snöskoter, verkstadslokal ...osv...) istället för att varje hushåll köper var sitt. På så sätt köper var och en av de intresserade hushåll ett fåtal utrustningar av högsta och hållbaraste kvalitet, som hyrs ut till alla andra. Allt placeras i en förrådslokal där varje utrustning är låst och som var och en kan öppna 24/7 med en elektronisk "verktygsbricka". Hyrestiden registreras automatiskt och betalas varje månad till ägaren med lunchkuponger...

  SvaraRadera
 3. Vad pengar är, är intimt förknippat med hur de uppstod. Centralt för österrikiska skolan, klassiker och senare neoklassiker är myten om bytelshandelsekonomier, som sedan uppfann pengar, och därefter krediter.

  I själva verket visar tillgänglig forskning, att tillgodohavande/skuld fanns tusentals år före någon form av myntsystem uppstod.

  Bytelshandelsekonomier har man bara exempel på som en följd av när en valuta kollapsar, och då som ett kort mellanstadium tills nästa valuta är inrättad.

  Här en intervju med David Graeber:
  http://www.nakedcapitalism.com/2011/08/what-is-debt-%E2%80%93-an-interview-with-economic-anthropologist-david-graeber.html

  SvaraRadera
 4. Ah, ser nu att du redan stött på Graeber.

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...